Witte grijsbandspanner

Cabera pusaria

Rups

1-4:  18-08-2017, op ruwe berk (Betula pendula), Stroese heide.

5-6:  21-08-2017, op het punt om te vervellen, zelfde individu als rups 1-4.