Over LepiSpot     


LepiSpot is momenteel nog in ontwikkeling. Dit heeft als gevolg dat verschillende soortpagina's nog leeg zijn. Bovendien is dit slechts een basisversie van de site. Uiteindelijk zal de site uitgebreid worden met gedetailleerde soortinformatie, foto-overzichten en andere onderdelen. 


 LepiSpot is in 2019 opgericht en heeft als doel een overzicht van alle Nederlandse vlinders te bieden. Zowel dagvlinders als macro- en micronachtvlinders zijn in de stadia van hun levenscycli afgebeeld. In veel gevallen zijn de foto's in de natuur gemaakt. Echter om de minder opvallende levensstadia in beeld te brengen worden veel rupsen ook opgekweekt. De volwassen vlinders worden uiteindelijk weer vrijgelaten.

 

Indeling in LepiSpot   

Het soortenoverzicht      

 In het soortenoverzicht zijn alle vlindersoorten te vinden waarvan ik over foto's beschik. Belangrijk om te beseffen is dat dit zeker niet alle soorten zijn die in Nederland voorkomen! Bovendien zijn er in het soortenoverzicht soorten te vinden die niet (meer) in Nederland voorkomen. Dit is aangegeven met een wereldbol-icoontje voor de soortnaam.

 

 De vlindersoorten zijn op drie niveau's ingedeeld in het soortenoverzicht.

 • Het eerste niveau betreft het onderscheid tussen dagvlinders, macronachtvlinders en micronachtvlinders. De indeling is op voorgenoemde volgorde;
 • Het tweede niveau betreft indeling op families. De verschillende families zijn op alfabetische volgorde van de wetenschappelijke naam gerangschikt binnen het eerste niveau;
 • Het derde niveau betreft de indeling op individuele soorten. Binnen de families zijn de vlindersoorten op volgorde van de wetenschappelijke naam gerangschikt.

 

Soortpagina's     

 Elke soort heeft zijn eigen soortpagina. Hierop zijn foto's te vinden van de verschillende stadia in de levenscyclus van de vlinder. Bovendien zijn staan er soms ook foto's van het ontpoppingsproces, het overwinteringsnest en de predatoren.

 

 Onder de foto's van een bepaald levensstadium staat informatie over de foto's gegeven. De foto-informatie kan de volgende gegevens bevatten:

 • fotonummer(s): geslacht, datum (dd-mm-jaar), kweekreferentie, waard-/nectarplant, overige informatie (gedrag, beschrijving...), vindplaats

 

Beeldmateriaal en gegevensgebruik   

 De meeste foto's zijn gemaakt door Rayan Majoor, de oprichter en beheerder van LepiSpot. Dit heeft echter als gevolg dat een van een groot aantal soorten nog geen beeldmateriaal is. Indien u over foto's beschikt waar nog weinig beeldmateriaal van op LepiSpot te vinden is, en u wilt de foto's beschikbaar stellen voor LepiSpot, dan kunt u contact opnemen via info@lepispot.nl. Uw naam zal dan bij de het beeldmateriaal vermeld worden. Foto's voor de site hebben bij voorkeur een hoogte-breedte verhouding van 3:4 en kunnen hiervoor aangepast worden.

 

 De soortenlijst van LepiSpot is reeds uitgebreid en completer gemaakt dankzij foto's beschikbaar gesteld door:

 • Edwin Bloemers
 • Gerrit Ros & Jeannette Dewaerheijt
 • Hannie Luijten
 • James Clark
 • John Bouwmans
 • Karin Majoor
 • Kathy Gryson
 • Lidwien Chorus
 • Lisette Cuperus
 • Maud Maas Geesteranus
 • Petra Fleurbaaij


Hiervoor mijn dank

 

 Mocht u opmerkingen, vragen of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres rechts bovenaan deze pagina. Alle input wordt zeer gewaardeerd. Voor determinatievragen raad ik u aan www.forum.waarneming.nl te gebruiken.

 

 Zo goed als alle informatie die op LepiSpot gegeven wordt is verkregen door eigen kweekervaring. In het geval informatie van een andere bron wordt gebruikt zal deze vermeld worden.

 

 Niet alle vlindersoorten kunnen met zekerheid vanaf foto's gedetermineerd worden. Wanneer de determinatie niet (zo goed als) zeker is, is dit erbij vermeld. Veelal is de determinatie geverifieerd op waarneming.nl of het bijbehorende forum. De opgekweekte sluipwespen worden veelal ter beschikking gesteld aan en gedetermineerd door Dr. Mark R. Shaw.

 

Over de oprichter van LepiSpot   

Rayan Majoor

foto gemaakt door Alieke van der Meer, 2019

 Rayan Majoor is op 13 februari 2000 geboren in de plaats Baarn, provincie Utrecht. In 2007 is hij verhuisd naar Barneveld en woont daar sindsdien. In 2019 heeft hij LepiSpot opgericht om zijn passie voor en kennis van de natuur te delen.

 

 Al van jongs af aan was hij in de natuur bezig. Hij was vooral gefascineerd door de wereld van de kleine beestjes zoals insecten. Echter ook andere dieren en planten vond Rayan interessant. Naarmate hij ouder werd nam de fascinatie voor de natuur toe en werden steeds vaker rupsen mee naar huis genomen om deze op te kweken.  Vanzelf verbreedde daardoor zijn interesse voor andere soortgroepen, zoals blad- en sluipwespen, en kwam er steeds meer interesse voor de complexiteit van ecosystemen. Momenteel volgt hij, als vervolg op de BSc plantenwetenschappen, de MSc Organic Agriculture aan de Wageningen Universiteit. Binnen zijn studie ligt de focus voornamelijk op ecosystemen en plant-insect interacties, met een liefde voor voedselbossen.

 

 In 2015 is Rayan lid geworden van waarneming.nl. Hier en op het bijbehorende forum (www.forum.waarneming.nl) is hij erg actief met het invoeren en determineren van vlinders en rupsen, maar ook een heleboel andere groepen organismen. Sinds 2017 is Rayan ook actief als validator van de rupsenwaarnemingen op waarneming.nl.