Volgeling

Noctua comes

Imago

1:  11-06-2017, opgekweekt uit rups 2-4


Rups

1:  09-04-2019, Barneveld

2-4:  31-03-2017, Barneveld

5:  03-04-2017, zelfde individu als rupsen 2-4, op het punt om te vervellen

6-7:  07-04-2017, zelfde individu als rupsen 2-4, bij verstoring rolt de rups zich op