Breedbandhuismoeder

Noctua fimbriata

Imago

1:  juni 2019, Elbedal (Duitsland). Gefotografeerd door Jeannette Dewaerheijt.