Boomblauwtje

Celastrina argiolus

Imago

1:  ♀  28-06-2016, eileggend op grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Barneveld

2:  ♀  12-09-2016, zelfde individu als pop 2

3-6:  ♂  02-04-2017, zelfde individu als pop 3

7:  ♂  03-05-2017, afgevlogen individu, Barneveld

8-9:  ♀  20-06-2017, op grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Barneveld


Pop

1:  22-07-2016, zelfde individu als rupsen 1-2, net verpopt (nog niet uitgehard)

2:  31-08-2016, zelfde individu als prepop 1

3:  09-09-2016, zelfde individu als pop 2

4:  01-09-2016, andere individu van prepop 1

5:  09-09-2016, zelfde individu als pop 3

6:  14-02-2017, zelfde individu als pop 3

7-8:  12-03-2017, zelfde individu als pop 3

9:  30-03-2017, zelfde individu als pop 3

10-12:  01-04-2017, zelfde individu als pop 3, bijna volledig ontwikkeld

13-15:  16-08-2017, twee individuen, waaronder hetzelfde individu als rups 20, Barneveld

16-17:  19-08-2017, foto 16 toont dat de pop nog deels doorschijnend is, zelfde individu als pop 14-15


Prepop

1:  29-08-2016, twee prepoppen op klimop (Hedera helix), Barneveld

2:  13-08-2017, zelfde individu als rups 20


Rups

1-2:  10-07-2016, L2 op grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Barneveld

3:  11-07-2016, L2, zelfde individu als rupsen 1-2

4:  13-07-2016, L3, zelfde individu als rupsen 1-2

5:  17-07-2016, L4, bonte kleurvorm, zelfde individu als rupsen 1-2

6:  20-07-2016, L4, bonte kleurvorm, zelfde individu als rupsen 1-2

7-8:  23-07-2016, L3, op klimop (Hedera helix), Barneveld

9-12:  26-08-2016, L4, op klimop (Hedera helix), waarvan de bloemknoppen leeggegeten worden door een gat dat in de knop geknaagd wordt, Barneveld

13:  28-08-2016, L4, op klimop (Hedera helix), Barneveld

14-15:  09-09-2016, L3 en L2 respectievelijk, de L2 rups staat op het punt om te vervellen, op klimop (Hedera helix), Barneveld

16:  13-09-2016, zelfde individu als rups van foto 15, bleek geparasiteerd door Cotesia inducta

17:  09-08-2017, L2, op klimop (Hedera helix), Barneveld

18:  11-08-2017, op klimop (Hedera helix), Barneveld

19:  14-08-2017, op klimop (Hedera helix), rechts is nog een verlaten eitje te zien, Barneveld

20-21:  16-08-2017, de rups is is verkleurd en gaat nu op zoek naar een geschikte plek om te verpoppen, zelfde individu als rups 19

22-24:  16-08-2017, L3, bonte kleurvorm, op klimop (Hedera helix), Barneveld


Ei

1:  28-06-2016, op grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Barneveld

2-3:  19-08-2016, op klimop (Hedera helix), Barneveld


Predatoren

1-3:  17-09-2016, door Cotesia inducta geparasiteerde rupsen, deze vallen op de grond nadat de larve de gastheer heeft verlaten en gedood, Barneveld

4-5:  17-09-2016, cocons van Cotesia inducta op bladen van klimop (Hedera helix), Barneveld

6-9:  24-09-2016, lege cocon en volwassen Cotesia inducta